Kosten van aanvullend onderzoek en doorverwijzingen

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor onderzoek dat op de praktijk door ons wordt gedaan, zoals een hartfilmpje, bloeddrukmeting etc.

Als uw huisarts extra onderzoeken aanvraagt, dan gaan de kosten eerst af van uw eigen risico.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt:

  • Bloedonderzoek: ook een CRP meting in de praktijk
  • Kweek (inclusief soatest)
  • Beeldvormend onderzoek
  • Onderzoek van huidplekje
  • Uitstrijkje op advies van huisarts
  • Longfunctietest in het ziekenhuis
  • Medicatie*
  • Bezoek aan specialist/andere zorgverlener**

* Sommige medicatie wordt helemaal niet vergoed, en valt dus ook niet onder uw eigen risico. Deze medicijnen dient u dus standaard zelf te betalen. Informeer daarom bij twijfel eerst bij uw zorgverzekeraar!

** Zorgverzekeraars maken elk hun eigen afspraken met ziekenhuizen en soms zijn bepaalde behandelingen niet bij het ziekenhuis van uw keuze ingekocht. Of de kosten worden alleen vergoed indien u een bepaalde aanvullende verzekering heeft afgesloten. Hoe het precies in uw geval geregeld is, is geheel afhankelijk van uw zorgverzekering. Informeer daarom bij twijfel eerst bij uw zorgverzekeraar!

Voor actuele tarieven van laboratorium- en röntgenonderzoek kunt u contact opnemen met het desbetreffende ziekenhuis. Voor Isala zie hier.