Bent u niet tevreden? Bespreek het met ons!

Wij doen elke dag weer ons best om goede huisartsenzorg te leveren. Helaas gaat er soms iets niet naar wens, wij horen dan graag van u. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Als u een klacht heeft, neem dan contact op met de betrokken medewerker om het probleem te bespreken. U kunt ook het klachtenformulier invullen, dit formulier kunt u hier downloaden of bij de assistente ophalen. Na aanleiding van dit ingevulde formulier zal de praktijk contact met u opnemen.

Komen we er onverhoopt samen niet uit of wilt u uw klacht niet rechtstreeks met ons bespreken? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting Klachten & Geschillen eerstelijnszorg. Een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling. De uitspraak van deze geschilleninstantie is bindend. Gebruik in dat geval het klachtenformulier op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90.