Huisregels

Niet verschenen op een afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente is erg vervelend, er gaat hierdoor onnodig veel spreekuurtijd verloren. Tijd die nuttiger besteed had kunnen worden. Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij, naar landelijke richtlijnen, een wegblijftarief voor patiënten die wegblijven van een afspraak zonder dat tijdig te melden.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u dan tenminste 24 uur van te voren af. Een andere patiënt kan dan mogelijk nog worden ingepland. Voor noodgevallen is er begrip, maar laat dit wel aan ons weten.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?
Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Na de eerste keer krijgt u een waarschuwing via MijnGezondheid.net. Als u 2x in het jaar niet verschijnt op het spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging).  U krijgt dan een factuur van ons toegestuurd. U kunt dit bedrag niet declareren bij de zorgverzekeraar. Totdat de factuur is betaald kunt u alleen voor spoedgevallen bij ons terecht.

Wij hanteren de volgende wegblijftarieven:
Bij een enkel consult bij huisarts/VS of assistente:                                                                                    €10,00
Bij een dubbel consult bij huisarts of een afspraak bij de praktijkondersteuner:                                €20,00

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. Neem op dat moment dan graag zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op.

Algemene regels

 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op te volgen
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs- en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
  1. Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
  2. Dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
  3. Er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via onze website of via MijnGezondheid.net.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen het consult contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.
 • Kinderen die de leeftijd van 16 jaar bereiken worden uitgenodigd om zelf hun afspraak te maken en zonder ouder(s) op het spreekuur te komen. Dit betekent dat in ons elektronische systeem hun eigen telefoonnummer en emailadres worden vermeld. Kinderen met een leeftijd tussen de 12 en 16 jaar hebben bij ons de keus of ze met of zonder hun ouderlijk gezaghebber komen.
 • Kosten binnen en buiten het eigen risico voor aanvullend onderzoek, medicatie of behandeling zijn voor de patiënt, zie hier voor meer informatie.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • Alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak is 15 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen we niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • Verschijnt u later dan 5 minuten op het afgesproken tijdstip van uw consult, dan vervalt deze afspraak. Bent u te laat, maar nog binnen de 5 minuten, dan meldt u zich bij de balie zodat de huisarts weet dat u aanwezig bent.

Regels m.b.t. omgang met elkaar

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd. 
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.